Blue Hill ที่ Stone Barns

Blue Hill ที่ Stone Barns ตั้งอยู่ในหุบเขา Hudson Valley ใน Pocantico Hills รัฐนิวยอร์กเป็นผู้นำในขบวนการโลกาโวร์โดยมีเมนูจากฟาร์มสู่โต๊ะที่สร้างสรรค์จากเชฟ Dan Barber และรายการไวน์ที่เป็นสัญลักษณ์จาก Charles Puglia ผู้อำนวยการด้านไวน์ที่เป็นผู้ชนะ อ่านเพิ่มเติม